1-МОЗДОКСКИЙ ДНЕВНИК-1


SOFİ TRAM-SEMEN
СОФИ ТРАМ-СЕМЕН


MOZDOK GÜNLÜĞÜ
МОЗДОКСКИЙ ДНЕВНИК
2000-2003 yılların şiirleri.
Mozdok.RSO-Alaniya.RF.
СТИХИ 2000-2003гг.


ANKARA-2008.
АНКАРА-2008.


TERCÜMANLAR:
переводчики:

ARAS SÖZÜER
DİLEK GÜNÜLTAŞ
HAYRİYE GÖZAR
***
GİRİŞ
ВХОДНОЕ СЛОВО

ŞİİRLER KONU DÜZENLEMESİNE TABİ TUTULMADAN GÜNLÜKTEKİ SIRASINA GÖRE SUNULMAKTA VE ŞAİRİN HERGÜNKÜLÜKTEKİ TEPKİLERİNİ AÇIKLAMAKTADIR.

СТИХИ ДАНЫ В ПОРЯДКЕ СЛЕДОВАНИЯ В ДНЕВНИКЕ И НЕ СГРУППИРОВАНЫ ПО ТЕМЕ.ПРЕДИСЛОВИЕ
ÖNSÖZ


Sayın Okuyucum;
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

90 lı yıllar RF'nu için ağır bir tarihi dönem oldu.
90-е годы, для РФ были тяжёлыми годами.

Hepimiz bir deneme sürecinden geçtik, kötü iyiyle karşılaştık, o da günlük moralimize, değerlendirme ve fikirlerimize yansıdı.
Всем многое пришлось пережить, столкнулись и с хорошим, и с плохим и это оставило свой отпечаток на нашем настроении, оценке событий и скоординировало наши мысли.

O yüzden, sinirli şiirlerimi gözden geçirirken "bu vatanını sevmiyor" gibi bir algılama olmasın.
 И, читая мои довольно нервные стихи, пусть не создаётся впечатление, что я родину не люблю!

Vatanım Rusya, tüm barındırdığı halklarıyla, benim vazgeçilmez varlığım ve uğruna canımı esirgemeyeceğim değerimdir.
Моя родина Россия, со всеми своими народами, которые в ней, являются моим самым главным духовным состоянием, за которое не пожалею и жизни.

Ama iktidarların girişimleriyle zaman zaman halklararası tatsızlıklar da yaşandı.
 Но, с участия властей, время от времени были прожиты и неприятные мгновения.

Onlardan biri de 90-lı yıllardaydı.
90-е годы были одним из тех моментов в нашей жизни.

İşte o bunalımlı dönemde yazılmıştı
MOZDOK GÜNLÜĞÜ
ve sadece üç yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır
.
И вот в это смутное время и был написан "МОЗДОКСКИЙ ДНЕВНИК"и объединяет в себе временной отрезок в три года.

Tüm acısı tatlısıyla o dönem ve ona verdiğim vatandaşlık tepkim de böyleydi.
Со всеми радостями и горестями то время было таким и моё гражданское понимание таково.

Saklamadım duygu ve düşüncelerimi, çifte standartla konuşmadım, çoğunluğun söyleyemediğini kaleme alma cesaretini kendimde buldum.
Я не скрывала свои мысли и чувства, не придерживалась двойного стандарта, сумела выговорить то, что другие замалчивали.

Rusya'da düşünce özgürlüğü kanunu - gerçekten işleyen kanunlardandır denilebilir, o yüzden benim kişisel görüşlerim takibiyetsiz olduğunu biliyorum.
В России существует Закон О Свободе Слова и Мысли, поэтому, знаю, что мои простые гражданские реакции на происходящее не будут преследуемы.
Okuyucum da okurken çekinmesin.
Пусть Читатель тоже не задумывается об этом.

Vatanıma sevgim, çaresizliğim, kırgınlıklarım, kendi anlayışıma göre çıkış yollar arayışlarım, yorumlarım trajik olaylarla dolu sosyal çöküş dönemindeki vatandaşlık bunalım ve tepkilerim hepsi burada.
Моя любовь к Родине, безысходность, обиды, по-своему, поиски выхода из сложившейся ситуации, моё восприятие периода трагического распада социальных взаимоотношений, гражданский стресс и протест против происходящего-всё здесь.

Ne varsan öyle görülmeyi seven asil Türk-Hun soylusu olarak
önünüzde açığım.
По традиции хуннско-тюркской аристократии, которая придерживалась духовной установки "быть тем, кто есть", я перед Вами  откровенна и открыта.
Karar sizin, sevgili OKUYCUM!
Судить Вам, дорогой Читатель!

***


ŞİİRLER
СТИХИ

2000-2003гг.

***


   РОССИИ
Росcия, красавица, бедно одетая, 
Тоской, безысходностью, вечно, задетая
И взглядом, бросающим сгусток печали,
И терпением, словно, отлита из стали.
До боли в груди, до щемящего чувства
Ты мне дорога и скажу без лукавства:
Хоть нерадостна жизнь, хоть живу, как в аду,
Разлучившись с тобой и в небесном раю
Не найти мне покоя!..  Уж это я знаю
Потому и жестокость твою, всё, прощаю. 
***

ВОЛОДЕ 

Оставь, Володя, слежку многтрудную!
 
Несправедливость на дух не терплю!
Хоть я и дочь России, инородная,
Уж верностью ей ФСБ не уступлю.

 Какой агент, какая тут шпионка?..
Пусть парни-шпики отдохнут от дел.
Всего-то я бездомная южанка,
Случайно перешедшая предел.

 Да, родилась я в ссылке, в Казахстане,
Меня взрастил обруганный Кавказ
И пела песни не под балалайку,
А под доул, зурну, кобуз и саз.

 И с виду, вроде бы, с чужого стана:
Высокопарных не пишу стихов,
Хвалебных од не посвящаю Самам
И не скрываю мыслей и грехов.

Но, как больную мать, люблю Россию
И мат ее, и пьянку, и разврат!...
Хоть и бывала часто бита ею-
Не отвращала сердце с отчих врат.

 Да, я жила в ошибках, боли, ссорах,
Чужбину знала, взлеты и хулу,
Но ни один дворец в хваленых странах
Не заменил мне саклю и избу.

И мне ли быть шепталкою чужбины,
И мне ль забыть свою печаль и грусть?!
Ведь я присохла к бурости трясины,
Которую зовем хмельная Русь!

 Отстань, Володя, я не чужеродная,
И потому вернулась в нашу глущь,
А тот, кто шепчет «Ивли перелетная».
Поверь, несет гороховую чушь!

 Знай, я корнями Гунно-Назарянская
И с честью предков Родину люблю!
Хоть я и дочь, России, неславянская,
Уж ей, в любви к Руси, не уступлю!
 

***

VOLODYA’ĞA

Bırak Volodya şu izlemeyi!
Haksızlığa tahammül edemem!
Ben Rusya’nın başka kökenli kızı da olsam
Vatanseverlikte FSB’den aşağıda değilim.
Ne ajanı, ne casusu, aşk olsun!..
Gözlemci delikanlılar biraz dinlensin:
Ben sadece bir yuvasız güneyliyim
Yurt dışına da tesadüfen giden.
Evet, ben Kazakistan’da sürgünde doğdum,
Karalanmış Kafkas da beni büyüttü,
Şarkıları da *balalayka eşliğinde değil,
Davul, zurna, kopuz ve saz eşliğinde söyledim.
Dış bakıştan yabancıya çalabilirim:
Pohpoh dolu şiirler yazmam,
Baştakilere övgü şarkılar armağan etmem,
Saklamam düşüncemi günahımı da.
Ama hasta ananı severcesine severim Rusya’yı,
Küfür, içki ve fuhuşuyla!
Çok defa onun tarafından ezilmiş de olsam
Baba ocağına kalbimi soğutmadım.
Evet, ben yanlış, acı, kavga dolu bir hayat yaşadım,
Gurbeti bildim, şöhreti, karalanmayı,
Fakat övülen devletlerdeki saraylar bile
Bana *saklya ve *izbanı unutturamadı.
Ben mi olabilirim dışarıya fısıldayıcı?..
Ben mi unuturum hüznümü, acılarımı?..
Görmüyor musun, nasıl da yapışmışım
‘Sarhoş Rusya’ dediğimiz bataklığına?
Bırak Volodya, yabancı değilim
O yüzden dönüp geldim geriye kalmış yerime!
*İvli casus’ diyenler ise, inan
Manasız-asılsız bir şeyler yürütüyorlar.
Bil ki, benim köküm Hun-Hazarlardandır
Ve atalarımın şerefine uygun –vatanıma sadığım!
Ben Rusya’nın slav kökenli kızı olmasam da
Vatanseverlikte ondan aşağıda kesin olamam.

***
*saklya-Türk dağlıların köy evi.
*balalayka-Rus sazı.
*izba-rus köy efi.
*Volodya
*İvli –yazarın evlilik soy ismi.

***
НЕ СТОИТ ТОГО

Я шла по жизни, как сквозь вьюны смерчи,
Под самым носом у лиловой смерти...
Порой срывалась, бог щядил и шла
И так, в полсотне лет себя живой нашла.
Всё было тщетно... Всё неверно было,
Что волновало, что студило, грело...
Пустое всё, не стоит жизнь той платы,
Что платим мы, обманутые "златом"...
 Нет ни любви, ни дружбы, ни богатства,
Ни уз родства, ни подлинного братства,
Всё преходяще, призрачно, проточно
И в этот, вот, абсурд закручен мир наш прочно.
Не стоит тем кичиться, кто нажил,
Не стоит тем скорбеть, кто всё прожил,
Душа покинет тело без печали,
В том виде, как вошла туда вначале
И не возьмёт, с собой, земных даров,
Для дачи взятки Господу Миров.

***DEYMEZ BUNA

Hortum rüzgarının döndürdüğü gibi bir hayat yaşadım,
Hep yaşam ve ölümün sınırlarını zorladım,
Bağzen neredeyse tutunamaz olurdum,
Yine de Allahın yardımıyla yoluama devam ettim
Öyle de, şimdi kendimi elli yaşta buluverdim.
Baktım da her şey boştu,  Mal mülk tutkusuyla tutuşarak
Uğruna versiğimiz savaşa hayat deymez...
Ne sevgi.. Ne dostluk.. Ne de varlık..
Ne akrabalık bağı, ne de kusursuz kardeşlik var...
Bu değerler hepsi geçiçidir
Ve bu manasızlıkla bizim varoluşumuz bitiliktir.
Mal topladım diye kimsenin övünmesine gerek yok,
Her şeyimden oldum diye üzülmeye neden yok...
Can  başlangıçta çıplak bedene girdiği girdiği gibi,
Son günde de çıplak bırakıp çıkar..
Ve senin dünya malını da yanında götürmez
Yaratıcıya senin için rüşvet vermek için...

***

СТАРОМУ ВРАГУ

Мой старый враг, стареющий, как я,
Одной печалью, мы, теперь, друзья.
Корю ли я тебя за то, что было,
Огнём сгорело и волной уплыло?!..
Уж, нет, мой враг, тебя жалею я!
Ты был жесток, но в новые края
Твоя жестокость мне открыла двери.
Ты отстоял своё пространство зверью...
Я, жертвою удачливой была
И в гонке смертной уцелеть смогла.
Теперь и ты, и я нисходим вниз, к "ущелью",
Судьба грозит лавиной, бурей, селью...
Под страхом общим мы, теперь, друзья
И не жалеть друг друга нам нельзя.
Несёшь ты ношу тяжкую, я знаю.
Уж многих ты теснил, невинных, к краю
Той пропасти, что ныне нам видна,
Зияя чёрной полостью, без дна.
Я налегке, мой враг, позволь подмогу,
Свою, сниму обиду, чтобы к Богу
Не приходить с налётом давней боли...
Тебе ж полегче будет в тяжкой доле.
Не ты один был ослеплён вершиной,
Не я одна затянута трясиной...
Уж виден зёв лиловых, вечных врат,
Где обещает рок иль рай, иль ад.
Мой старый враг, теперь простим друг друга,
Коль даст Господь - До Будущего Круга!...

***
ESKİ DÜŞMANIMA

Benim gibi yaşlanmaya yüz tutmuş eski düşmanım,
Aynı hüznü yaşayarak artık biz dost sayılabiliriz...
Var mı beni sana karşı artık kırgınlıığım,
Alev yanan, dalgayla boğuşan geçmiş günlerim için!?..
Hayır, düşmanım, sana üzülüyorum ben!
Sen gaddardın,fakat o gaddarlığın
Bana yeni alan ve kapılar açtı...
Sen kendi menfatini bir canavar gibi savundun,
Fakat kaybeden de olsam şanslı oldum
Seninle verilen savaştan da sağlam çıktım.
Şimdi sen de ben de, aşağıya doğru yönelmişizdir,
Kader de yağmur, sel,fırtınasıyla tehdit ediyor,
Bu durumda da birbirimize üzülmemek mümkün değil,
.Ağır yüklüsün, biliyorum,
Bir çok suçsuzu, şimdi önümüzdeki uçuruma doğru sürükledin, ittin...
Benim yüküm hafif, izin ver de yardım edeyim;
Olmazsa bana yaşattıklarını affedip yükünü hafifleteyim,
Allahın önüne daha da hafif çıkman için,
Öyle de, az da olsa, ağır kaderine bir destek olmuş olur.
Tek sen değildin tepelerin aydınlığından kör olan,
Tek ben değildim senin gibilerle boğuşan...
Artık mor rengi Ölüm önümüzde dibsiz kapılarını açmış,
Cennet veya Cehennemin bizleri beklediği yerde...
O yüzden, eski düşmanım, birbirimizi bağışlayalım,
Tanrı verirse-yeni bir doğuşa kadar vedalaşalım!

***
ПРЕДЧУВСТВИЕ

Предчувствую большие перемены,
Распадом тянет от Руси Великой,
Идёт конец, державнице столикой,
Себя, приведшей к беспощадной смене.

Мы к ней пристали мощью кровных уз,
Как ни страдали-молча проживали,
Другой страны, свободы не желали,
Любили Русь, тянули тяжкий груз.

И верили, что времена настанут,
Когда без туч увидим солнца свет,
Но этих дней не будет, видно, впредь,
Так пусть мечты, от загнанных, отстанут!

В Руси, всегда, неправый суд судили,
Всегда гасили справедливый слог,
Ценили скверну, нечисть и подлог,
Лукавым плугом Правду бороздили!..

Но ныне-хуже: вся страна орда,
А руководство-генералы, с кровью,
Иль подлецы, с финансовой каймою!..
Похоже Русь у смертного одра!..

Агонией, предсмертной веет ветер,
Что гонит к Югу, меченому, тучи...
Враги у Горцев в памяти живучи...
Не породнятся, уж, Кавказ и Север!..

Предчувствую большие перемены!..
Распадом тянет от Руси Великой!..
Идёт конец державнице столикой,
Себя приведшей к беспощадной смене!

***
ПЕЧАЛЬ

Всё не так, всё вкривь и вкось...
Расшаталась наша ось...
Дни кружатся, колесом,
Принося то-взрыв, то-слом!
От интриг и пересудов
Высших сфер и душеблудов,
Что везде, кишмя кишат,
Да Руси судьбу вершат,
Наш народ, уж, хочет выть,
В лес податься, диким жить!
Ах, российское болото,
Как втянула ты нас, круто!..
Что ни чин, то - жулик, вор,
Что ни слово-волчий хор,
Что ни дело, то-дрянное!..
Потому народ, в срамное
Пьянство ринулся, толпой,
Чтоб забыться, под хмельцой!
В должностях сидят пришельцы-
В деле данном неумельцы,
А скажи, так сразу-"враг"!..
Будто, в узенький овраг
Я попала, возвратившись...
Ах, чужбина, отвратившись
От тебя, я, уезжала
И в Россию путь держала!..
Лучше б я была с тобою,
Да с печальною душою
О родных краях страдала,
Ностальгиею хворала,
Слёзы, горькие, роня,
Чем сидеть, её кляня,
Как сейчас, в ночи, сижу я,
Прошлое в уме рисуя!

***


HÜZÜN

Her şey olumsuz... Her şey ters...
Özümüz yerinden oynamış...
Günler tekerlek gibi yuvarlanıp gidiyor,
Ya patlama, ya bır yıkım haberini getirerek.
Böcekler gibi, üst üste çıkan gruplar halinde
Rusyanın kaderini belirlemeye çalışanların
Entrika ve dedikodularından
Bizim halkımız artık uluma noktasıına gelip
Ormana kaçarak vahşi yaşama dönmeyi ister olmuş.
Eh Rusya bataklığı,
Nasıl da bizleri derinlere sıkı çektin!..
Hangi görevliyi ele alırsan al, hepsi dolandırıcı ve hırsız,
Hangi lafı dinlersen dinle hepsi – kurt tarzında,
Hangi işi ele alırsan al, hepsi berbat...
Ondan halk bu rezil içkicilige,
Sarhoşlukta kendi halini unutmak istercesine,
Topluca dalmış durumda!
Görrevlere dışarıdan atanmış
İşin özünü bilmeyenler getirilmiş,
Eleştirel söz söyleyense-hemen düşman!..
Dar bir dağ boğazına sokulmuşum gibi
Kendimi hissettim yuttışından dönüşümde...
Ah gurbet! Seni kıymetini bilemeden
İyiliğini reddederek
Ben Rusya'ya yol tutmuştum!..
Keşke seninle kalsam da
Hüzünlü ruhumla
Can memleket alanlarımı hatırlar olsam,
Nostalji hastalıığııyla tutuşsam
Ve acı gözyaş dökseydim,
Şimdi gibi gece karanlığında
Devletime beddua okur olup
Geçmişi hatırlayarak böyle oturmaktansa!...

***Очернителям Нар.Поэта Карачая И.Семенова.

Эй, вы, безродных сброд, из Карачая!
Не будет вам, от дел, ни мзды, ни пая!
Вы очернили солнце, но оно
Покурсу ходит и светло! Светло!

Эй, холопьё, напичканное злобой,
Больное генетической хворобой!..
Он-крови царской! Он-из Семендеров!
А не из черни "жауба-тауку-"беров"!

Вы на дворян раскрыли ваши пасти,
Благодаря Октябрьской зловласти,
Теперь пора и в вотчину отцов-
В сарай! чулан! навозник и на воз!..

Ну что с того-взялись чернить светило,
Создав из чёрных языков месило?..
Вы зря старались, видите, оно
По курсу ходит и светло! Светло!

***


Karaçayın Halk Şairi İ.Semenov'un karalayıcılarına

Hey, Karaçaylı yazılmış soysuz düşmanlar,
Uğraşlarınızdan sizlere ne kazanç, ne harç...
Güneşe çamur atarsanız ne eder...
Her şeye rağmen aydınlatmaya devam eder.

Hey, gıptayla basa basa doldurulmuş düşmanlar,
Genetik yetersizlik kompleksiyle hastalar!
O-han soylusudur! O Semenderlerdendir!..
Jauba-tauku-berlerden değil!

Zülümkar Oktyabr devrimi sayesinde
Siz asillere yüz tutma fırsatını buldunuz!..
Artık baba ocağınıza dönme vakti gelmiş
Kiler, avlu, dam, tarım alanına...

Hey, soyzuzlar, kara dillerinizi karıştırıcı alet yaparak
Güneşi karalama girişimleriniz ne eder?..
Tüm çabalarınıza rağmen
O haddinde gider ve aydınlatmaya devam eder!

***
О НЕЗЫБЛЕМОМ  

Невечны все мы на земле Творца,
Идя, достигнем страшного конца
Который в век зовут «лиловой смертью»...
Погонит нас судьба, привычной плетью
И сбросит в ров зияющего тленья,
Как месиво для новопревращенья.
Быть может в мир придешь ты алой розой,
А тот, другой, весеннею мимозой,
Быть может мной удобренная ель
Будет стоять в морозы и метель,
Не наклоняясь, не теряя цвета,
Как я, подставив грудь всем бедам света!..
Невечны все мы на земле Творца,
Идя дорогой тленного конца...

***

 

DEĞİŞMEZ ŞEYLERDEN...

Yaratıcının Yerinde bizler ebedi değiliz...
İlerlerken sona da yaklaşmaktayız,
Halkta Mor Ölüm denilen sona!..
Kader bizi alışık olduğu sopasıyla
Ağzını açmış hazır bulunan
Çürüme çukuruna sürükleyip atar,
Yeni oluşumlara bir temel olmak üzere.
Kim bilir, yeni bir doğuşta, belki de, gül olarak gelirsin,
Bir başkasıysa – yazın belirtisi olan mimoza* olur,
Benimle beslenen bir çam çağına başlar, belki
Ve benim gibi, dünyanın tüm belalarını yaşarken,
Eğilmeden, rengini kaybetmeden
Karlı kışlara ve rüzgarlara karşı koyarak durur!..
Sonu yokoluş olan yolda ilerleyenler, hepimiz
Yaratanın Yerinin üzerinde gelip geçiciyiz....

***


 

RUSYA'ĞA 

Fakir giysili güzeller güzeli Rusyam,
Hep acı, çaresizlikle boğuşup durucu,
Hüzün topuna benzer bir bakışla dokunucu
Ve çelik özlü gibi dayanıklılığınla
Göhsümü naziklikle kurcalar,
Nabzımı heyecanla çarpar
Bir duygular verici özelliğinle 
Eşsizsin benim için!
Huzursuz, cehennemde gibi yaşasam da
Senden uzaklarda cennette bile olsam
Rahat edemem, bunu biliyorum,
O yüzden tüm gaddarlıklarını affediyorum.

*** 

ВСТРЕЧА С МОЗДОКОМ

Сонный, засушливый, серый Моздок-
На юге России степной городок.
Под солнцем палящим здесь страсти кипучи,
Разных народов стычки живучи...
Тут, рядом война... До Чечни с полверсты,
Гремят самолеты по ночам с высоты,
А люди живут себе- жизнь продолжается,
Там- смерть в разгуляе, тут-отдыхается.
Военных полно, воздух пахнет войною,
На дорогах посты с перетяжкой стальною,
По главной, по Кирова путаны солдатские
И под хмельком, солдатня их снимающая...
И в этот, вот город, удушливый, пыльный,
Где может смириться с судьбою лишь ссыльный
Приехала я, в надежде на лучшее...
Отведи же, Всевышний, от стерпевшей все худшее!

2.08.2000.

MOZDOK'LA KARŞILAŞMA

Kuraklıkla boğuşan, uykulu halli, gri rengi Mozdok
Rusya güneyinde bir bozkırlı küçük şehirdir.
Sıcak güneşin altında burada duygular da kaynar,
Farklı halkların kaynaşınından oluşan sürtüşmemer  alışık tablodur.
Burada, komşulukta savaş sürdürülmekte,
*Çeçnya birkaç kilometre mesafede...
Geceleri savaş uçak gürültüsü yüksekten duyulur...
Halksa hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor,
Orada ölüm can biçmekte, buradaysa hayat rahatça akıp  gidiyor.
Koğuşlanmış askerler dolu, havada savaş kokusu,
Yollarda çelik dikenli yasak, denetleme bölgeleri,
Sarhoş askerlerin Kirova caddesinde gecelik kadın pazarlığı tablosu...
Bu havasız, toz tutmuş şehre,
Ancak sürgün yeri olarak tanımlanabilecek yere
Ben iyi ümütlerle gelmiş bulunmaktayım
Allah'tan dileyorum ki, koru diye çile çekmiş'i her beladan!

02.08.2001


 РУСЬ МОЯ

Россия, Русь, родимая моя,
Уж не больна ль душа твоя,
Которую любила я до боли,
Не мысля жизни в зарубежной воле?
Куда ты делась, что с тобою стало?
Зачем такой уродиной предстала?
Ведь ты, в добре, была неутомима
Хотя судьба твоя была глумлива,
Кидая часто из воды в огонь,
Но ты в груди гасила тяжкий стон,
Не позволяла быть себе  нечестной
И потому добром была известной.
Сейчас предстала Русь другого рода.
Под вывеской «свободного народа»
Такую власть пустила до руля,
Что не поставишь на нее нуля!
Уж лучше б мне остаться за кордоном,
Чем видеть Русь проянкинским притоном,
Да видеть в небе стаи воробьев,
Занявших место подлинных орлов!
 Россия, разве ты была такою?
Одумайся, родная, что с тобою! ВENİM RUSYAM

Rusya, Rus canım benim,
Deliler gibi sevdiğim
Ve yurddışında özleminden yaşayamadığım
O güzel ruhun rahatsız mı oldu yoksa?..
Sen nereye kayboldun, sana neler oleverdi?..
Sudan çıkarıp da ateşe bırakıcı kaderin
Sana hep kötü oyunlar oynasa da,
Göhsünde ağır inlemeni bastırarak,
Hayatı konjüktürce yaşamasını kabullenmeden
Sen daima iyiyürekliliğinle tanınmaktaydın.
Şimdiyse bir bambaşka Rusya karşıya çıkmış:
*Halk hürriyeti* denen pankartın altında
Sen öyle bir iktidarı koymuşsun ki devlet direksyonuna,
Beş kuruş fiyat biçilemez!..
Keşke, hiç dönmeden yurddışında kalıp gitseydim de
Rusyamın Buş esintili pavyona dönüştüğünü görmesem,
Göklerde de kartallar yerine uçmaya çalışan
Serçe sürülerine bakıp üzülmesem!..
Sen böyle miydin, canım, Rusyam?..
Kendine gel, neler oluyor sana?!

***

 ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Уже ночь, а по утру, в дорогу,
К позабытому, злому  порогу,
Что меня ожидает, не знаю,
Но, повторно, туда возвращаюсь.
Россию, недобрую, оюбишь
И вдали от неё не пробудешь...

Дни стекли, как сквозь пальцы, вода
Да стрелой пролетели года,
Споловинила сотню и что же?
Не жила ещё жизнью пригожей
Я, на родине нашей, дремучей,
Армдоспехами, ныне, гремучей.

2000г.

***
ЗАВИСТНИКАМ

Несчастные, земля не вам, ни мне!..
Мы постоянны только лишь во мгле
Великой и непознанной вселенной...
К чему так много зла, при жизни бренной!..
Пространство, многомерность, бесконечность
И всё, что с грустью, называем "вечность"
Нас втянет в русло вечного потока,
С которого не вымолить оттока...
Несчастные, к чему так много злобы,
Коль все мы-пища, для земной утробы?!

***


КРИК

Не хочу, не желаю, более «тени»,
Пусть жизнь будоражит вал перемены!
Пусть мысль назревшая в слово вольется
И слово со слухом желанным сольется!..
Устала носить в себе груз этой жизни
Где было так много обид и кривизны,
Где Кавказ мой был «враг», а сама – «неславянка»,
«Неродная духу России»-Горянка!»
Не могу уж терпеть двуличия мерзость
И жизнь сломавшей родины скверность!
***

ÇIĞLIK

Kabullenmiyorum, istemiyorum artık suskunluğu
Sarssın hayatı değişimin dalgaları!.
Olgunluğa ulaşan fikir söze dönüşsün,
Söz de dinleyicisiyle buluşsun...
Haksızlık ve kırıcılığın bol olduğu,
Kafkasımın-«düşman», kendimin-«rus olmayan»oluşum,
Öyle de Rusya milli ruhuna ters yaratılışımın doğurduğu
Bu hayatın yükünü taşımaktan yorgun düştüm!..
Artık kaldıramıyorum çifte standardınçirkinliğini
Ve hayatımı mahveden vatanımın iticiliğini!

***ВСЁ НЕ В ПРОК

Остужает дух Моздок,
Что ни делай, всё - не в прок!
Здесь народ неординарный,
Разномастный, перегарный...
Все, друг другу портят "вожжи"...
Межэтнические дрожжи
Тут сработали неплохо...
Жди, всегда, от всех подвоха,
Передёргиваний слов,
Что, порой, так мутит кровь!
Тут, в культуре, всяка-блуда,
Рядом с ними и Иуда,
Серебром своим известный
Кажется  святым и честным.
Тот, хоть сдался серебру,
Эти ж режут по ребру
Просто ради неприязни!..
До того тут все завязли!..
Клан на клане, сверху-вниз!..
Наступает, видно криз
У Руси на Горном Юге, 
Где, назревшей этновьюге
Не предвидится препятствий.
Русский клан, здесь ось несчастий:
Мнит себя хозяйкой Юга,
Каждая "бояра-блуда",
Это ж бесит местных горцев,
Осетин, Авар, Дигорцев,
Тюрков-ахсков и Армян,
Храбрых Нохчей, Кореян!..
Даже ушлый Кабардея,
Что властям всегда в плебеях
Недоволен войск потоком,
Что грозит горам "потопом"...
И Ингуш поник главою:
Недоволен он судьбою,
Что Россия шлёт "на благо",
Срамоту зовя "отвагой".
У Кумуков, Гуннов, Лаков
И других народных кланов
Недовольство возрастает
И покой народов тает.
Тут, еврейство, с русским дружно
Против местных "крутят кружню".
Город полон войск "геройских"
И гулён "шмурдякостойких".
Потому, видать, в Моздоке,
Доброе начало в сбое...
Он, ведь, воинский плацдарм,
Оттого такой и шарм!

***ЧЕЧЕНСКАЯ БОЛЬ

Зима в Моздоке, словно осень,
Идут дожди со снегом.
Песен
Тут о зиме не сложишь.
Дуют
Ужасные ветра...
Пожалуй сдуют
Кого-нибудь полегче весом.
Тут небо облачным навесом
Над головой висит и
своры
Воронних стай снуют, как воры...
И кононады звук недобрый,
Чечен, опальный этот звон
Уже усвоил... 
И ночами
Он смотрит грустными очами
На край родной, нещадно битый,
Военпостами перекрытый.
Зима в Моздоке не бела...
Она грязна, как та война,
Которая тут, рядом... 
Враг,
Как ни печально: «Старший брат»!

***

ÇEÇEN ACISI

Mozdok'un kışı sonbahar gibidir
Karla karışık yağmurlar yağar...
Kış hakkında burada şiir yazılamıyor...
Acayıb rüzgarlar şiddetle eser
Ve neredeyde az kilolunu götürür gider.
Ve karga sürüleri hırsrzlar gibi
Ürkütücü uçuşuyorlar.
Gecelerle ise-patlama sesleri
Kalpte hüzünlü bir duygu yaratır...
Mahvolmuş Çeçen bu sesle barışık ve gecelerle;
Askeri engeller; denetleme bolgelerle donatılmış
Vurulmuş topraklarına acılı bakışla alışkın bakar...
Mozdok'un kışı beyaz değildir;
O simsiyahtı, burada sürdürülen kirli savaş gibi...
Ve; ne yazık ki, kanlı düşman,
«Büyük Kardeş» adlanan Rus'tur.

***

*Çeçnya-Çeçenistan'ın yerli adı.

***

СЛОМ

Теперь я знаю что такое –слом,
Переворот в душе и взлядов перелом!..
«Жизнь борьба» отец мне говорил
И отражать невзгоды все учил,
Но я слова вниманием обходила
(И до меня их суть не доходила),
Все думала, что зло перед добром
Всегда слабо, всегда войдет в урон.
Но жизнь другое доказало мне:
Добро-ничто, а зло-всегда в цене.
Добро-лишь остров,a вокруг пучина
Из злого состоит. И в этом вся причина
Страданий, бедствий, краха и паденья
Людей, лишенных знаний и уменья
Плыть в той пучине, где нужны шипы,
Всеядность, злоба, когти и клыки.
Я потеряла много в этом «море»...
В сохранности осталось только горе...

2001

 

KIRIKLIK

Şimdi kırıklığın ne olduğunu bilirim,
Ruh sarsıntısı ve idealler kırılmasını!..
“Hayat savaştır” derdi baba bana
Ve zorlukları yenmeye öğretirdi,
Fakat o sözlere duyarsız kalarak,
Onların önemini anlayamayarak
Safça düşünürdüm ki, iyilik
Her zaman kötülükten kudretli ve üstündür.
Ama bana hayat farklı ders verdi:
İyilik değersiz, kötülükse her yerde yerli.
İyilik bir küçük ada gibi,
Etrafını kötülük dolu deniz saran...
Dünyada bela, acı, kopma, düşüş, çöküşler
Tırnak ve dişlerin gerek olduğu o denizde
Yüzmesini bilmeyenlerin başına gelir.
Ben her şeyimi kaybettim o denizde,Kalan varlığımsa-kırıklar ve çile.

2001

ДРУГУ

Не создавай, мой друг, себе кумира!..
Ты равен всем, как часть и сущность мира...
Не кланяйся ни алчущей секире,
Не будь слугою и прекрасной лире,
Король и раб мы все равны твореньем
И этой жизни таинства несеньем.
Кумир лишь тот, кто создал мирозданье.
И только он достоин преклоненья.
Я все себе кумиров создавала
Затем крушенье идеалов знала...

20.10.2001. Моздок.

DOSTUMA

Kendine taptığın bir ideal oluşturma!..
Bu evrenin bir parçası olup sen her şey ve her

kime de denksin.
Ne kan arzulu idam aletini yücelt,
Ne de ilham veren yaratıcılık kaynağına tap.
Kral köle de yaratılış
Ve bu hayatın evrensel sırrını taşımakta dengiz.
Tapılacak-evrenin yaratıcısıdır
Ve sadece o baş eğilmesine layik.
Ben kendime hep idealler yarattım
Sonra da onların kırılması acısını yaşadım.

20.10.2001. Mozdok.

ШОК

Сейчас душе и пусто, и бесцветно,
Дни влачу в печали беспросветной:
Не узнаю я родины своей,
Которая предстала, как плебей,
Напившийся дурманящего зелья,
Непомнящий себя и дел своих с похмелья.
В глазах у всех печать разящей злобы,
Куда не глянь-торговля, враки, жлобы...
Сердца для чувства так непроницаемы,
Правдивость, верность, честь так отрицаемы,
Что стало страшно мне с моим народом жить
И этот весь кошмар спокойно пережить.
Была чиста-нечистотой облили,
Была верна-неверной окрестили,
Была честна-нечестною прославлена,
Оболгана, обгажена, ославлена...
У власти подлецы, а рядом с ними шлюхи,
Угодники вокруг, навозной кучей...
Вот такова картина родины, друзья!
Сюда-то и рвалась из-за границы я.

Нальчик. КБР.

СОВЕТ ПОЭТА

Один поэт мне дал совет:
«Добро-искристый, яркий свет,
В кромешной тьме
u оттого
Всегда притягивает зло.
Добра не делай, коль не просят,
Не похвали, пока не спросят,
Не будь последней, ни передней,
Старайся быть повсюду средней,
Знай, средний крыт со всех сторон
И не терпеть ему урон.
Храни свои секреты крепко:

Знай мир изученных не любит.
Немного тайны, вид всезнанья-
Всегда способствуют признанью.
Не доверяйся никому,
Верь только богу одному.
Друзъя со временем-чужие,
Родство забудут и родные,
Любовь пройдет, угаснут страсти...
Не забывай-рок черной масти.
Роздал-раздет, собрал-одет-
Тебе, мой дружеский совет!..»
Такой урок мне дал поэт,
Седой, познавший тьму и свет.
Совет-то мудр, но тогда
Почто «людьми» нам слыть, друзья!

31.12.2001г.

 

BİR ŞAİRİN ÖNERİSİ

Bir şair bana fikir verdi:
“İyilik parlayan bir ışıktır karanlıkta
O yüzden de hep kötülüğü kendine çeker.
İyilik yapma rica edilmeden,
Kimseyi övme mecbur kalmadan ,
Ne öncü ol, ne de sonuncu,
Her zaman ortada olmaya bak,
Bil ki, ortadaki her taraftan korunmuş olur
Ve derdi bilmez.  Sı
larını sıkı koru:
Açılan ruh tahta parçası gibi hafif olur
Ve her esintiden sürükleniverir.
Bil, dünya öğrenilene ilgi artık duymaz.
Biraz sırlılık, çok şey bilen gibi bir tavır
Her zaman toplum tarafından kabullenilmey sağlar.
Hiç bir insana güvenme yarat
n haricinde:
Dostlar zamanla yabancı olur,
Akrabalar da kan bağı unutur,
Aşk geçer, duygular söner...
Unutma, kader siyah rengidir.
Topladın-giyindin, dağıttın-çıplak kaldın...
Budur sana beni dost nasihatım”.
Şöyle bir akıl dersi verdi bana şair,
Çal saçlı, karanlığı aydınlığı da bilen.
Öneri güzel de, fakat bir soru doğuyor-
O zaman bize neden İNSAN denilsin ki?..

31.12.2001.

ВЕРЮ ТОЛЬКО ТЕБЕ...

Боже, я верю, что о худшего к лучшему
Ты ведешь меня трудной дорогою Сущего,
Создал лабиринты несметных скитаний,
Чтоб ушла я от мира бесплодных мечтаний,
Чтоб вернулась в реальный, нерадостный мир,
Где дружба нестойка, где ломок кумир,
Где сердца разрываются едкостью слов,
Где дела претворяются твердью стволов,
Где нахальство в почете, а скромность –изгой,
Где любовь преходяща, родство-звук пустой.
Ты дал мне увидеть другими глазами,
Тех, за кого я молилась ночами...
Спасибо! Наука была непростой...
Уж лучше бы там на чужбине, одной,
Мне наивной с тоской ностальгии остаться,
Чем с родными, народом вот так распрощаться!...
Боже прости мой невольный порыв,
В России прорвался мой старый нарыв-
Не терплю я навета, продажность рвачей
И с жаждою крови-крутых палачей.
Не стерпела, сказала и было что было-
Гордость согнулось, сердце остыло.
Никого не сужу и помню завет:
Все люди грешны и безгрешного нет,
Не менее тех грешна и сама я-
Я в воду ступала, брода не зная...
Боже, прости мне грехи по незнанию
И не усердствуй в моем наказании:
Пути мои сделай прямыми и светлыми,
Помыслы добрые сделай несметными,
Пусть зло-обойдет, добро же, пусть встретиться,
Пусть подольше надежда влекущая светится,
Дай мне здоровье, свой угол и крышу,
Согрей утомленную, добрую душу
И возроди мое сердце застывшее,
Так много всего на веку пережившее.
Боже, я знаю, от худшего, к лучшему
Ты ведешь меня трудной дорогою Сущего.

Январь 2001.

TEK SANA İNANIYORUM... 

Allahım, inanıyorum, hep kötü durumdan iyi yöne
Sen beni her zaman bu hayatta sürükledin,
Ağır denemeler dolu labirentlere soktun
Romantik hayallerimden vazgeçirmek
Ve dostluğun-sakat, ideallerin-yalan,
İşlerin silah ucuyla yapıldığı,
Şerefsizin -saygın, alçakgönüllülünün küçük lşdüğü,
Sevginin geçici, akrabalığın boş olduğu
Gerçek acılı dünyada yaşayabilmem için...
Gecelerle dua ettiğim
sevdiklerimin gerçek yüzünü bana tanıttın.
Şükürler sana, ders boş ders değildi!...
Keşke geri dönmeden gurbette kalsam da
Halkın ve aktabalarımla böyle vedalaşmasam!..
Allahım affed benim duygusallığımı,
Rusya'da yine eski yaralarım yenilendi:
Ne yapıyım, sevmem iftirayı, yırtıcıların satılıklığını
Ve kan arzulu canileri!
Dayanamadım, söyledim ve olanlar oldu –
Gururum bükük, kalbim soğudu.
Kimseye kinim yok ve halk sözünde gibi
Her kul hatalı, «hatasız kul olmaz»,
Onlardan fazla ben kendim de suçluyum
Zira geçidini bilmeden suya giriverdim.
Allahım, bilmediğimden kaynaklanan günahlarımı
Cezalandırmakta ısrarlı olma,
Yollarımı düz ve aydın kıl,
İyi niyetlerimi çoğalt,
Kötülüğü benden uzaklaştır Rabbim,
İyilikle ise karşılaştır,bağışla
Muradlarım kesilmesin, ümit ışığı solmasın,
Sağlık ver bana, başımı örteceğim bir çatı,
Yorgun düşen ruhumu ısıt, canlandır
Buz topuna dönüşmüş, çok acıya
Katlanmış kalbimi de ayılt.!
Biliyorum, Allahım sen,
Denemelerden geçirerek iyilik yönündeilerletiyorsun beni!

Ocak. 2001.

 

ПРОЙДЕН ПРЕДЕЛ...

Не спится мне... Глухая ночь...
Моздок заснул... Гоняю прочь
Дурные мысли, но они,
Почти, как старые враги,
Цепляют сердце, душу давят
И непокоем ночи правят:
Сулят мне старости смиренье
И к одиночеству терпенье,
Велят любить свою страну,
Что вместо Бога, Сатану
Чтит, проливая братьев кровь!..
Как петь про счастье и любовь?!..
Ведь совесть с этим не в ладу
Всё  утверждая, что в аду
О счастье песни не поются,
Тамгде потоком слезы льются
Тускнеет, даже, солнца свет,
Природа вянет, скомкав цвет.
Россию я такой не знала,
Она чужою мне предстала...
Агонизирует, родная
Под дланью смерти. 
Умирая
В бессильной злобе бьёт детей-
В ущельях гор, в тиши степей.
Но век, начертанный ей, вышел 
И не продлит его ни гнёт, ни выстрел!..
Ведь пал же Рим?... 
И Хунны пали!..
Урок истории давали
Вожди и гордые народы,

Что под огнем держали своды!...
Но где они?.. 
И там, России
Отныне быть! 
Предел насилью
Уж поставлен!.. 
Гнутый, боле
Не может быть доволен долей
Придатка пьяненьких господ!
Так помоги же всем нам Бог!

***

ЛИЦЕМЕРКЕ-ФАРИСЕЙКЕ

Вчера была, ведь, девкою Советов!
Теперь служака Божеских Заветов?..
Какой крутой, однако, поворот!
Соблазны все познавший, страстный рот
Теперь, смиренно, суры произносит
И Шариат над прочим превозносит?..
В гулене старой есть метаморфоза?..
Ах, боже мой, какая, Богу, поза!..

***

 

ПИСЬМО Н...

Бессмысленно все, ирождение, и смерть.
В эитой жизни ни в чем здравомыслия нет...
Предтечей тьмы вечной является свет ,
А все остальное выдумка мысли...
Ты вечность вернулся, я-в жизни томлюсь,
О тебе вспоминаю... порою молюсь...
Искривленную жизнь наладить стремлюсь,
Но знаю, что все преходяще и временно...

2001.

N...е МЕКТУП

Doğum ölüm de manasız bir şey.
Bu yaşamda hiçbir şeyde mana yoktur.
Ebedi karanlığın anlık öncüsüdür gün ışığı,
Geriye kalansa-aklın fantezileridir...
Sen ebedi hayata döndün, bense yerde sıkılmakta...
Hatırlayarak zaman zaman dua okurum
Ve sarsılmış hayatımı düzene sokmaya çalışırım
Her şeyin geçici, kısa vadeli olduğunu bile bile...

2001.Моздок

***

Средь заснеженной улицы шел он,
Задумчив, заботами полон...
И медленно хлопья ленивые
Облепляли его... 
Как гонимые
Разгуляй-ветерком шалуном,
Сбивались они галуном
На плечах его... 
То опускались
На серебряный волос... 
Касались
Щек, лба, подбородка и губ,
Словно и им он был люб.

2001.Моздок.

 

***

Kar tutmuş sokakta o geliyordu
Düşünceli sıkıntılı bir görünüşle...
Lapa lapa yağan karın tembel yumakları
Onu sarıyorlardı...
ve şımarık rüzgarcıkla sürüklenerek,
Yuvarlanarak omuzlarında toplanıyorlardı,
Gümüş saçlarını da kaplıyorlardı,
Yüzünü, alnını, sakalını, dudaklarını okşuyorlardı
Sanki onlar da ona aşık gibi...

2001.

х.х.

Добрый ден!  Который год,
Считая дни, считая годы,
Терпя бессчётные невзгоды
Не посвящала кратких строк
Тебе, мой верный, добрый друг!
Училась прозе жизни, я
Всё это время, но познанья,
Увы, не стоили желанья...
Не вышла из меня жена,
Не состоялась и семья.
Уже полжизни позади,
А впереди-тернистый путь,
А блеск удачи, словно ртуть
Неуловим... И каждый шаг
Даётся с трудностью в стократ.
Здоровья меньше, чувства больше,
Мечты уходят, но тоска
По прежним дням, по дням счастливым,
Когда тобой была любима,
Ещё жива, жива, жива!.

1997.

 

РОССИЙСКИЙ БЮРОКРАТИЗМ

Нужно идти в управление
И сдать счета приобретений
Для коллектива. Изменения
Стране не дали продвижения.
Всё так же глухо. Бюрократия,

Бумажный рой, в душе-аппатия...
Работать, вовсе, нет желания,
Из-за того, что предписания
Веденья дел-несносны в корне.
Я думала, что мусор в урне,
Пока в загранке проживала
И по России тосковала,
Но, вижу, нас лишь гроб исправит!..
Народ опутан-легче править;
Чем больше дыму и проблем-
Народ покладист, глух и нем;
Народ, прижатый абсурдизмом
Быстрее льнёт к абсолютизму!..
И этот сладкий сон Верхов
В Руси, заезженной, не нов.
Россия-Матушка, доколе,
Держать надеешься в загоне
Тех, кто тебя создал и славит?
Негоже любящему гадить!
Ведь может ненависть, взамен
Любви прийти и перемен
Тогда, придется пережить!..
Чтоб до такого не дожить,
Подумай, всяко государство
Без населения-пространство.

***

СЕБЕ

Зачем вернулась, снова, в этот ад!..
Постой, не ты ль рыдала, в дикий лад,
Что хочешь видеть мягкий листопад
Кавказа! Горы, снег, метель России?
Так получай от едкой ностальгии
Тобой, так жажданный, бальзам:
Вши, тараканы, мыши, пьянь и хам
Теперь, твое богатство!
Вот, она
Любимая тобой, родная сторона!
В Турции имела дом, друзей и должность,
Публиковаться, быть в среде, возможность,
Но это все не подошло тебе,
Да все рвалась «на родину!» « к себе!»
О чем вздыхать теперь?...
Цвети, как май,
Ведь ты вернулась в свой хмелиный край!

21.11.2002.

О КУЛЬТУРЕ МОЗДОКА

Поставила сказку, Шварца, «Два клена»...
Но ДК-шники, снова, глазеют ядрено:
Ставят палки в колеса, того и гляди
Всю работу мою обваляют в грязи.
Замша-двуличка все шепчет мне в спину,
А главная,с важностью, скорчила мину,
Художник, как кисть, дотронься-сломается,
Звезд не хватает, но туда ж... бахваляется ,
А звуковик тупово-хамавитый,
Смотрит так, словно я, стакан недопитый,
А вахтер- психопат, пъянь подзаборная,
Лукаво глядит в окошко обзорное...
Крутая горянка им всем не по вкусу,
За то что втянула их в лоно искусства.
Привыкли халтурить, а тут вам, Софи...
Театр, актеры, да зрителя жди..!
Зарплата была, телевизор и водка,
От скуки-в газете вечерняя сводка,
А тут вам, «чучмечка», с хваткою крепкой,
Как тут не будешь, с миною терпкой!..

2002.

 

MOZDOK KÜLTÜRÜ HAKKINDA

Şvartsın «İki Sögüt» oyununu sahneledim,
Yine DK çalışanları kıskanç bakıyor:
Hep işi engellemeye çalışıyor
Ve çökertme arzusunu güdüyorlar.
Müdür yardımcısı – sırttan vurmakta uzman
Hep arkamdan kötülük yapmakla meşgul,
Müdür kadın da kendine bir akıllı yüz ifadesi takmış,
Ressam ise, yeteneksiz de olsa,
Fırça gibi «dokun-kırılır» da olsa
Saygı taleplerinde hırslı,
Ses dairesi başkanıysa tuhaftan terbiyesize çalan
Öyle bakıyor ki sanki ben * bitirilmemiş bardağım,
Psikopat, düşe kalka gezen içkici bekçi de
Bakma penceresinden kurnazca seyrediyor.
Sert tutumlu dağlı kadın hepsinin zevkine ters,
Zira hepsini gerçek sanatla uğraşmaya zorlamıştı.
Allak bullak çalışarak kolay yaşaıyorlardı
Şimdiyse başlarına Sofi gelmiş
Tiyatro açmış, artistler toplamış ve seyirciyi de bekle!
Aylık vardı, televizyon ve votka,
İşsizlikten sıkıldıkları zaman da-gaztede akşam haberleri...
Şimdi de buyur, kudretli tutumlu *«çuçmeçka»  Sofi gelmiş
Nasıl olur da yüz ifadeler asık olmadan kalsın?..
***

*Çuçmeçka – Rusların Rus olmayan halklara
taktığı etnik hakaret içeren yaygın lakap.
Anlamı – “ vahşi karışımlı yaratık”.
***

 

КАРТИНКА

Тяжелый был день, репетиция сорвана,
Одна была радость – декорация убрана.
Артистам велела «костюмы повесить,
Свою спесь и возможности сверить и взвесить,
А потом выбиваться в премьеры...»  
БеднягиСтояли на сцене, как мокрые стяги...
Обругала, не знаю за что и сама...
Ах, бываю я вредной такой, иногда!

29.03.2002.

 

СО СЛОВ САРТРА

Ад на Земле и это-«другие»,
Которые нам отравляют мирские,
Краткие годы, что богом даны.
Сколько ж в созданиях от Сатаны!..
Сколько, живущий, проносит печали,
Что не дадено свыше Земле, изначально!
Сколько ничтожного в жизни великой,
Сколько безликости в ней, многоликой!
Ад-это здесь!   Ад-в отношениях,
В топи поступков, зависти, трениях,
В жажде наживы, в страсти порочной,
В одержимости первенства, алчи немолчной!..
Несводимое –вместе!  Дисгармония-в лад!..
Так мир устроен!..   Ну, чем же не ад?!..
Разное-вместе, а чуждое –рядом
И травят друг друга медленным ядом?!
Ад-на Земле! То-людей единение!..
Их друг к другу притирка, слом и смирение!

***

ВРЕМЯ ТАКОЕ

Власти грузны, как глыба,
Службы скользки, как рыба...
Коль руководство такое-
Низы понятны...
Благое
Все заглушается разом:
Скосить не успеешь глазом,
Окажешься или в опале,
Или взлетишь на запале...
«Ключем» здесь объявят лужу,
«Весною» - зимнюю стужу,
Калека в бегах побеждает,
Урод красоту обсуждает,
Кто чести и правде-урон,
Тот утверждает закон!..
Нужно иметь стальной
Нерв, чтоб стерпеть, больной
Наш нынешний мир!.. 
Ах, Русь!
С тобою рифмуется «Грусть»!

***

ЧТО С ТОБОЮ, РУССКИЙ НАРОД!

Марие Ивановне семьдесят пять,
Есть дети, родня и множество чад,
Но в дом не берут...  Она в общежитии,
С насекомыми, грязью в ладном сожитии.
Дочь приезжает раз в месяц, иль два
И пару часов посидевши, едва
Посуду помыв и на неделю
Борща наваривши, бросает седую,
С одиночеством, старостью, болью, тоскою.
Что за сообщество, русский народ,
Что стариков так пускает «в расход»?!..
Дочь дом имеет, двор, огород,
Трое детей и в хозяйстве приплод,
Неужто для матери нету угла,
Которая гаснет в «общяге» одна?
Жалко ее, даю, что имею,
Порою беседой тоску ей развею...
Все мы под богом... Что будет, кто знает...
Ах времена!.. Какие сердца!..-
Родителя старого –вон от крыльца!..

10.02.2003.

ФЕВРАЛЬ МОЗДОКСКИЙ

Сейчас в Моздоке сыро и туманно...
Февраль ведет себя довольно странно,
То, ярким, вдруг, побалует лучом,
То, тучи гонит грязным кумачем,
То припорошит снегом ледено,
А то завьет метель в веретено,
Прохожим нос порошей едкой лижет,
Нагнав сугробы, словно мускул пыжит,
Порой дождем намочит, деловито,
А то свистит ветрами, хамовито,
Днем понадышит в форточки тепло,
А в ночь рисует сказку на стекло..!
Весны все нет!..  Природа, здесь, шальная,
Как и народ, капризная, хмельная...

8.02.2003.

 

АКТРИСЕ ТИВЯКОВОЙ

 Славная актриса Тивякова,

Для театра стоит дорогого,

Держится получше молодух,

Есть в ней некий постдворянский дух.

Она всегда приветлива со мною,

Не шепчет, как другие за спиною,

С ней говорить приятно, как с коллегой,

Не то, что «примой»-язвою, Миленой.

Тут нет искусства,  Только лишь «Muлены»

Сегодняшние слуги Мельпомены.

А бедный люд все это созерцает,

Поскольку порчен вкус, не замечает

Что хорошо, а что тяп-ляп и дурно...

Все принимает, рукоплещет бурно...

Актриса Тивякова не из тех,

В ней есть достоинство и честь,

В ней есть талант и самобытность,

Но разве ж ценят это в нашу бытность!... 

13.01.2002.

 

AKTRİST TİVYAKOVA’YA 

Yaşlı aktrist Tivyakova

Tiyatr için pahabiçilemezdir.

Gençlerden üstün marifetleri var

Ve bir geleneksel asalet.

O benimle her zaman güler yüzlü, selamlıdır,

Diğerleri gibi arkadan fısıldamaz...

Meslektaşım gibi onunla çalışmak zevktir

“Kraliçe Milena”yla çalışmaya benzemez.

Burada sanat yok...

Sahnede sadece“Milena’lar”

*Melpomena’nın buradaki hizmetçileri öyledir.

Zavallı halk da artık bunu seyrediyor

Çünkü zevki bozguna uğratılmış

Nerede allak bullak, nerede sanat artık farkedemiyor

Her şeye “kabul” vererek, coşkuyla alkışlıyor.

Aktrist Tivyakova ise değerlilerdendir,

Kişilikli, şerefine düşkün ve yeteneklidir.

Yalnız...

Günümüzde bu değerleri kim sayar ki!?

13.01.2002.

* «Melpomena» - sanatın hamisi.

.........................................

ВСПОМИНАЯ...

Молодой актер смотрел в глаза,

Где от мороза выбилась слеза

И говорил, что он влюблен до боли

В мою печаль и тайну горькой доли

И клялся жизнью, быть опорой мне,

Слегка седой в морозной пелене.

С улыбкой я смотрела на него...

Как он далек от знания всего

Что нашу жизнь тяготит к полсотне!

Пожалуй, брань я слушала б охотней,

Чем это вот, признание его.

Хотелось мне сказать, что ничего

Уж в сердце нет, прошли, увяли страсти,

Годами, рубленые, части

Души и тела еле держут строй,

Просясь, моля – скорее на покой!

Ах этот парень!..  Эти речи!... Речи!..

Оставили меня, как после сечи,

В ночи морозной, ветренней, моздокской,

Наедине с моей судьбой сиротской.

Смотрела вслед...  Он шел ссутулясь, вяло...

Мой отказ задел его.  Упрямо

Не оглянулся...  Грудью споря с ветром,

Спиной обиду отражал и в этом,

Что был неправ узнает много позже,

Когда, как я, разбитый жизнью тоже

Услышит юной девы тот же глас

И тихо скажет: «это не про нас»...

Счастливчик, он не знает груза лет,

Что увяданье-тяжелей, чем смерть!

***

 

СНЕЖНЫЙ МОЗДОК

Ударил мороз и немытый Моздок,

Преобразился в чудес городок.

Что ни лачуга, то-теремок,

Что ни тропинка-белый виток.

Народ, не привыкший к снежному валу

С утра разгребает снега завалы,

Погоду клянет и сморкается громко...

Попутно клеймит и политиков звонко

И алфавита буква вторая,

В центре звучания, словно связная...

Улыбаюсь и думаю, «русский язык,

Матерно-сочный, как ты велик!..

Я же в восторге от белого снега,

В душе разливается сладкая нега,

На чужбине так долго о снеге мечтала,

О метелице, вьюге, что в окна стучала..

Так мне хотелось в Россию студеную,

Так хотела покинуть загранку хваленую..!

Я, уж вернулась и зимний Моздок

Сегодня во мне вызывает восторг

И слово «связное» не режет мне слух,

И голь-нищета не насилует дух.

Главное здесь я, в России, на Родине,

Где все, что вокруг мне мило и дорого.

Снег валит и ночь приближается тихо,

Детворы, во дворе, утихает шумиха,

Белый снег, белый город, и в сердце бело...

Снегом проблемы мои замело.

Ах, Моздокчане, снег разве стихия?..

Без него не была бы Русью Россия!.

Хоть зимой насладимся белою родиной,

В другое-то время, родимая, чёрная!..

12.01.2002.

СУДЬБА

Судьба досталась не на радость:

Любовь была не в лад, не в сладость,

Родство, как тяжкое ярмо...

Видать, недоброе ядро

Было у семени «Семен».

За мною зависть, словно тень

Ходила всюду и была

Хоть и в толпе-всегда одна.

Порой, бывало, восставала,

Толпе одна протестовала...

Была оболгана лжецами,

Зажата властными тисками,

Была, обсаженная злыми

Своими больше, чем чужими.

За что плачу, сама не знаю...

Идя над пропастью, по краю,

Ушедших вижу вгляд последний...

Мне скалит зубы рок мой вредный

И норовит столкнуть.  Но, нет!

Пока еще я вижу свет  

В конце туннеля...Выйду я, 

К теплу и солнцу!.. Не твоя,

Пока еще свирепый рок!..

Ты был со мною так жесток,

Так закалил огнем, водою,

Что я, теперь, немало стою

И потому свалить за раз

Меня нельзя!...  Таков мой сказ!

Все потерявший – обретает храбрость

И у меня, сейчас, такая важность!
***ЭЛБРУССКИЙ ВАЛЬС

(Для отдыхающих санатория МВД в КБР
Написано по просьбе руководства,
для исполнителя Евгения Попцова).

Пробил час расставания
Даль позвала меня.
Кабардино-Балкария
Не забуду тебя,
Здесь я встретил желанную
Что, как ты, хороша
И горскою страстью
Взбурлила душа.

Припев:
Я уезжаю надолго,
Но не пройдет никогда,
По Эльбрусу седому,
В сердце тоска.

Глаза милой заплаканы
И каштаны шумят,
Рядом горы Кавказские
В снежных бурках стоят.
Благодарен твоей земле,
Не найду нужных слов...
За то, что дала мне
Такую любовь.

Припев:

Околдован тобою я,
Очарован, влюблен,
Неприступно-могучею
Красотой ослеплен.
Кабардино-Балкария-
Край мечты и любви!..
И снова к вершинам
Ты нас позови!

Припев:

Не прощаюсь с тобою я,
Знаю, встретимся вновь,
Несравненно-прекрасная,
Пробудившая кровь
Кабардино-Балкария,
Не забудь этих дней,
И вечно зови нас
К вершине своей.

Припев:

КТО Я?..
 
Я, Человек, рожденный на Земле...  

На центробежной держится волне

Та колыбель, где я, частица пыли

Вселенной, стала воплощенной былью...

На краткий срок мне облик этот дан

И в том-печаль, и в том-большой изъян...

Кто я, Творец? Неужто мне подобных

Нет на планетах, в вечности заблудших?..

Пространству, Бесконечности, Мирам

Секрет Творенья почему не дан?..

Кто я, Господь? Кто эти все созданья?

Открой нам цель земного пребыванья!

Я одинока!..В ночь вперяя взор,

Ночного неба, проходя простор,

Ищу сестер и братьев в мирозданье

И разум мой в бесплодном ожиданье

Их образы, немыслимо, рисует

И к тайне Мира таинство плюсует...

***

KİMİM BEN?

Ben Yerde doğmuş bir insanım...

Halka dönen çekimle destekli

Kainatın bir toz parçası olup

Varoluşun bir kanununa göre varoldum.

Kısa bir süre için verilmiştir bana bu kılık

Ve ondandır sonsuz hüzün, yaratılışın da sakat yanı...

Kimim ben, Tanrı? Yok mu ki banim benzerim

Ebediyetin içine içerilmiş cisimler üzerinde?..

Sonsuzluk, sınırsızlık ve kainat hakkında

Neden yaratılış sırrı verilmedi yaratılanlara?

Tanrı ben kimim? Diğer yaratıklar kimdir?..

Aç bizlere Yerde bulunmamızın nedenlerini!

Ben yalnızım!

Gecenin karanlığına bakarak,

Geceği gökün eni boyuna bakışla tarayarak

Benim gibileri, kardeşlerimi arar oluyorum semada,

Sonsuz bekleyişteki aklım da

Onların kılığını alışılmadık biçimde çiziyor

Ve kainatın sırrlarına katlaşık sırrlılık katıyor... 
***

 

 

ВОЛОДЕ 

Оставь, Володя, слежку многтрудную!

Несправедливость на дух не терплю!

Хоть я и дочь России, инородная,

Уж верностью ей ФСБ не уступлю.

 

Какой агент, какая тут шпионка?..

Пусть парни-шпики отдохнут от дел.

Всего-то я бездомная южанка,

Случайно перешедшая предел.

 

Да, родилась я в ссылке, в Казахстане,

Меня взрастил обруганный Кавказ

И пела песни не под балалайку,

А под доул, зурну, кобуз и саз.

 

И с виду, вроде бы, с чужого стана:

Высокопарных не пишу стихов,

Хвалебных од не посвящаю Самам

И не скрываю мыслей и грехов.

 

Но, как больную мать, люблю Россию

И мат ее, и пьянку, и разврат!...

Хоть и бывала часто бита ею-

Не отвращала сердце с отчих врат.

 

Да, я жила в ошибках, боли, ссорах,

Чужбину знала, взлеты и хулу,

Но ни один дворец в хваленых странах

Не заменил мне саклю и избу.

 

И мне ли быть шепталкою чужбины,

И мне ль забыть свою печаль и грусть?!

Ведь я присохла к бурости трясины,

Которую зовем хмельная Русь!

 

Отстань, Володя, я не чужеродная,

И потому вернулась в нашу глущь,

А тот, кто шепчет «Ивли перелетная».

Поверь, несет гороховую чушь!

 

Знай, я корнями Гунно-Назарянская

И с честью предков Родину люблю!

Хоть я и дочь, России, неславянская,

Уж ей, в любви к Руси, не уступлю! 

***

Gulet Charter

 
Araba
Реклама
 
ЗНАКОМТЕСЬ С ФОЛЬКЛОРОМ ХУННОВ=КАРАЧАЕВЦЕВ*//*NART BOYU TÜRKLERİ HUN-KARACAYLILARIN SİFAHİ KULTURUNDEN HER AY BİR ORNEK
 
DEĞİŞTİRME: 10.08.2008.

Из исторических мифологических песен

RUSYA FEDERASYONU, KARAÇAY-ÇERKES CUMHURİYETİ, PERVOMAYSKOYE KÖYÜNDEN
BİCİEV MAHMUD'UN OĞLU AHYA'dan 5.01.2008., UÇKÖKEN İLÇESİ ARŞİV BAŞKANI ÇOTÇA HAMZAT KIZI LÜBA'DAN 5.06.2008'de ŞİFAHİ KÜLTÜR DESTEĞİ VE METİN ALINMIŞTI.
Текст взят у жителя с. Первомайское/ КЧР, ВИДЖИЕВА АХЬИ МАХМУДОВИЧА и главы Учкекенского Архива, ЛЮБОВИ ЧОТЧАЕВОЙ.


ERİREY

(İKİ VERSYONUN BİRARAYA GETİRİLMESİYLE HAZIRLANMIŞTIR)
В предложенном тексте соединены оба варианта.


ЭРИРЕЙ

ОЙ, ЭРИРЕЙ ДЕГЕН КЪУАТДЫ,
ДЖАРЛЫГЪА БЕРГЕН СУАБДЫ,
ОЙ, ДЖАРЛЫГЪА БЕРГЕН ДЖАН ЮЧЮН,
ДА, БАЙГЪА-БИЙГЕ БЕРГЕН А МАЛ ЮЧЮН.

ОЙ, БАЙЛА-БИЙЛЕ САНГА КЪОР ЁГЮЗ,
ЭРИРЕЙ АЙТА БАТСЫН КЮНЮБЮЗ,
ЭРИРЕЙ КЕЛИР ТАНГ БЛА,
ОЙ, КИРЕ СУУРТУР ДЖЕЛ БЛА.

ОЙ, ДЖАНЫМ-КЁЗЮМ, КЪАРА ТУАРЛА,
ЭЛЛЕРИН, КЪОЛЛАРЫН БАЛДА ДЖУАРЛА,
АЛА БИР НАСЫБЛЫГЪА ТУАРЛА,
ОЙ, ЫНДЫР БАСА, ЫНДЫР БАСА А ТУРАЛЛА.

ХЕЙ, АРЫБ А ДЖАТСЫН БИРИГИЗ,
ДА НАСЫБДАН ТОЛСУН ЮЙЮГЮЗ,
ЭРТДЕН БЛА ЭРТДЕ ТУРАЛЛА,
ХЕЙ, БЫЛА БИР НАСЫБЛЫГЪА ТУАЛЛА.

ХЕЙ, ДЖАЙ БОЛСА УА ДЖАЛПАКЪЛАГЪА БАРАЛЛА,
ХЕЙ ДА АЯКЪЛАРЫН УЗАТЫБ АЛАЙ ДЖАТАЛЛА,
БАРЫБ ДА БУЗ ОРУНЛАДА ОТЛАЙЛА,
ХОЙ, ДА БЫГЪЫН ДЖАУЛАРЫН А КЪАТЛАЙЛА.

ХОЙ, ЭРИНЧЕКНИ УА ЭР АЛМАЗ,
ДА ЭР АЛСА ДА КЁЛ САЛМАЗ,
ОЙ ДА КЕЛИН БОЛСУН КЁЛ САЛЫР,
ХЕЙ, КЮЕУ А БОЛСУН ЁЧ АЛЫР.

ХЕЙ, ТАНГ АТХАНДЫ БЕЛЛИК ТАРТАЙЫКЪ,
ЫНДЫРГЪА КЮЛТЕ САЛАЙЫКЪ,
КЮНОРТА БОЛМАЙ А ДА ЭКИ САЛЫМ АЛАЙЫКЪ,
БЫЛА УМУР-ЧУМУР ЭТЕРЛЕ.

ХЕЙ ДА МАРДЖА, ДЖИГИТ УЛАНЛА,
БАСХА ТАРТЫБ Т.ЙГЮЧ УРГЪАНЛА,
САЛАМДАН МЮРЗЕУ АЛГЪАНЛА,
ХЕЙ, ДА КЪАРА ЁГЮЗЛЕГЕ БАЗГЪАНЛА.

ХЕЙ, ЁГЮЗЛЕГЕ БАСХЫ ТАРТЫУУ,
САУБИТГЕН СЫРТХА КЮЛТЕ ТАШЫУУ,
СУУРА ТУРСУН СУУ-АРИУ,
ХЕЙ, ОЛ ДА ДЖАШ ДЖЮРЕКЛЕГЕ БИР АУУРУУ.

ОЙ, ЭРИРЕЙ КЕЛИР ЭРТДЕЛЕЙ,
ДЖИГЕРГЕ КЪОЛАЙ ЭТГЕНЛЕЙ,
ДА МЮРЗЕУ СУУРТУР ДЖЕЛ БЛА,
ХЕЙ, ЧАМ-НАКЪЫРДА ЭТЕ ДА, ЭЛ БЛА.

ERİREY

OY, ERİREY DEGEN KUATDI
CARLIĞA BERGEN SUABDI,
CARLIĞA BERGEN CAN ÜÇÜN
OY, BAYĞA, BİYGE BERGEN'A MAL ÜÇÜN.

OY, BAYLA BİYLE SANGA KOR ÖGÜZ,
ERİREY AYTA BATSIN KÜNÜBÜZ,
ERİREY AYTILIR TANG BILA
HEY, KİRE SUURTUR CEL BILA.

OY, CANIM-KÖZÜM KARA TUARLA,
BETLERİN KOLLARIN BALDA CUARLA,
ALA BİR NASIBLIĞA TUARLA,
HEY, INDIR BASA, INDIR BASA UA TURALLA.

HEY, ARIB'A CATSIN BİRİGİZ,
OY DA NASIBDAN TOLSUN ÜYÜGÜZ,
ERTDEN BILA ERTDE TURALLA,
HEY, BILA BİR NASIBLIĞA TUALLA.

HEY, CAY BOLSA UA CALPAKLAĞA BARALLA,
ANDA AYAK UZATIB'A CATALLA,
BARIB'A KÜRT ORUNLADA OTLAYLA,
HOY, BIĞIN CAULANI UA KATLAYLA.

OY, ERİNÇEKNİ UA ER ALMAZ,
DA ER ALSA DA KÖL SALMAZ,
OY DA KELİN BOLSUN, KÖL SALIR,
HEY, KÜYEYLE DA BOLSUN ÖÇ ALIR.

HEY, TANG ATHANDI BELLİK TARTAYIK,
INDIRĞA KÜLTE SALAYIK,
KÜNORTA BOLMAY EKİ SALIM ALAYIK,
HEY, BILA UMUR-ÇUMUR'A ETERLE.

HEY DA MARCA HOMUH ULANLA*,
BASHA TARTIB, TÜYGÜÇ URĞANLA,
SALAMDAN MÜRZEÜ ALĞANLA,
HEY, KARA ÖGÜZLEGE BAZĞANLA.

HEY, ÖGÜZLEGE BASHI TARTIU,
SAUBİTGENLEGE UA KÜLTE TAŞIU,
SUURA TURUR SU-ARİU,
HEY, BU DA CAŞ CÜREKGE BİR AUURUU...

HEY, ERİREY KELİR ERTDELEY,
CİGERGE KOLAY ETGENLEY
MÜRZEÜ SUURTUR CEL BILA
HEY, NAKIRDA -ÇAM ETE, DA, EL BILA.


TERCÜMESİ:

OY, ERİREY DEMEK BEREKET-MEZİYETTİR,
FAKİRE VERMEK SEVAPTIR,
HEY, FAKİRE VERMEK CAN İÇİN,
OY, BEY'E ZENGİNE VERMEK DE MAL İÇİN.

OY, BEY ZENGİNLER SANA KURBAN OLSUN ÖKÜZ,
ERİREY OKUYARAK BATSIN GÜNEŞİMİZ,
HEY, ERİREY SÖYLENİR ŞAFAKTAN,
DİRGENLE SAVURTUR RÜZGARLA.

OY, CAN CİĞERİM KARA HAYVANLAR*,
ELİNİ YÜZÜNÜ BALLA YIKATANLAR,
ONLAR BİR NASİPLİĞE DOĞARLAR,
HEY, DÖVEN ÇEKE, DÖVEN ÇEKE DA DURUYORLAR.

HEY YORGUNLIKTAN DÜŞÜP YATSIN BİRİNİZ,
NASİPTEN DOLSUN EVİNİZ,
BUNLAR DA ŞAFAKLA KALKARLAR,
HEY, BUNLAR BİR KISMETLİYE DOĞARLAR.

HEY, YAZ OLUNCA YAYLALARA GİDERLER,
ORADA AYAK UZATARAK DİNLENİRLER,
BUZULARIN ARASINDAKİ OTLAKLARDA OTLARLAR,
KALÇA YAĞLARINI KATLARLAR.

HEY,TEMBELİ KOCA ALMAZ,
ALSA BİLE GÖNLÜ ISINMAZ,
HEY, GELİNLER OLSUN GÖNÜL ISINIR,
HEY, ENİŞTELER OLSUN ÖDÜL ALIR.

HEY, ŞAFAK ÇİZDİ KEMER ÇEKELİM,
INDIRĞA KÜLTE* SALAYIK,
KÜNORTA BOLMAY EKİ SALIM ALAYIK,
HEY, DA BILA UMUR-ÇUMUR DA ETERLE.

OY, HEY DA MARCA*, YİĞİT ULANLAR,
DÖVEN ÇEKİP, DİRGENLE SAVURANLAR
SAMANDAN ZAHİRE ÇIKARANLAR,
HEY, KARA ÖKÜZLERE GÜVENENLER.

HEY ÖKÜZLERE DÖVEN ÇEKMESİ,
ADALELİLERE DE SEMER TAŞIMAK,
SAVURUCU OLUR SU*-GÜZEL,
HEY, O DA GENÇ KALPLERE BİR RAHATSIZLIK.*

HEY, ERİREY GELİR ERKENCİ OLARAK,
ÇALIŞKANLARA KOLAY SAĞLAYARAK,
RÜZGARLA DİRGEN SAVURTTURUR,
HEY, ESPRİLEŞEREK KÖYLÜ HALKI BARBİRİYLE.


*HOMUH ULANLA-tam tercümesi "temdel gençler"dir, ama anlamı tamamen tersidir, "NAZAR DEYMESİN".
*KARA HAYVANLAR-güçlü hayvanlar "KARA" sözcüğü burada ikinci manasını yansıtır ve "GÜÇLÜ" anlamında okunur..(öküz Hunlarda değerli hayvan olup, eski inançlarda Erirey'in yanında iki kara öküzün olduğu, onları da Teyri Hunlara gönderdiği inancı olmuştu.
*INDIR - biçilmiş zahire semerlerinin döven çekimi öncesi koyulduğu tezggah.
*SU-ARİU (SÜPER GÜZEL) Nart büyüklerin kadın kızlara hitaben gururlandırıcı lakabı.Günümüzde de aktüeldir.
*KALPLERE BİR RAHATSIZLIK-güzellikten etkilenen alev alev yanan yüreklerin rahatsızlığı kastedilmekte.


. "ТОЛА СУУ".

Ой Тола сууну толкъуну бар да, сауы джокъ,
Джюзер болсанг а да кюрек тартыр къайыкъ джокъ,
Чаулларында айюсю бар да, кийик джокъ,
Ой Нарт тийреде тёлюсю бар да, бийлик джокъ!..
Ай учадыла бу садакъ окъла, учхалай,
Да джау басханды, уучу кёз бла, уучалай,
Тутуучан къолла туталмаз болуб, байланды,
Сарнагъан халкъым кёзкёрмез таба айланды.
Ай, къайырылыр джалкъа барды да , джакъ къайда!..
Седиреб кетген джайылгъан джуртха, чакъ къайда!..
Ай къарабетле, къамыжакъ-басыу басдыла,
Хей онглуланы къайиш асмакъгъа асдыла...
Ай джолгъа чыкъгъан да ургъу джелден тентирей,
Да мунда къалгъан а да джанауалда титирей...
Хей, Тола Сууну толкъуну бар да, сайы джокъ...
Басылгъан халкъны джарлысы бар да байы джокъ...

(Из исторических песен Тюрков Нартского сословия Хуннов-Карачаевцев. Из архива Напродного Поэта Карачая ИСМАИЛА СЕМЕНОВА).


AYMUS
АЙМУШ

HAY DA AYMUS, ALAYDI AYMUS,
HAYVANLANI SAKLAYDI AYMUS,
HAYVANLAGA KARAYDI AYMUS,
ISTAVATNI TARAYDI AYMUS.

ХЕЙ ДА, АЙМУШ, АЛАЙДЫ АЙМУШ,
ХАЙЫУАНЛАНЫ САКЪЛАЙДЫ, АЙМУШ,
ХАЙЫУАНЛАГЪА КЪАРАЙДЫ АЙМУШ,
ЫСТАУАТНЫ ТАРАЙДЫ, АЙМУШ.

KAMCİ -TAYAK SUYMEUCU AYMUS,
SUUK BAUGA KİRMEUCU AYMUS,
URGAN KOLGA BERMEUCU AYMUS,
NALSIZ ATHA MİNMEUCU AYMUS.

КЪАМЧИ, ТАЯКЪ СЮЙМЕУЧЮ АЙМУШ,
СУУКЪ БАУГЪА КИРМЕУЧЮ АЙМУШ,
УРГЪАН КЪОЛГЪА БЕРМЕУЧЮ АЙМУШ,
НАЛСЫЗ АТХА МИНМЕУЧЮ АЙМУШ.

ISTAUATHA KİRİUCU AYMUS,
ZINTHI, BİCEN BERİUCU AYMUS,
GOZENLENİ TİNTİUCU AYMUS,
URGUCLAGA TİYİUCU AYMUS.

ЫСТАУАТХА КИРИУЧЮ АЙМУШ,
ЗЫНТХЫ, БИЧЕН БЕРИУЧЮ АЙМУШ,
ГЁЗЕНЛЕНИ ТИНТИУЧЮ АЙМУШ,
УРГЪУЧЛАГЪА ТИЙИУЧЮ АЙМУШ.

ISTAUATIMA KELGİN'A AYMUS,
KARALGANNI KORGUN'A AYMUS,
SURUULEGE KİRGİN'A AYMUS,
TEYRİ NURDEN BERSEN'A AYMUS.

ЫСТАУАТЫМА КЕЛГИН" А АЙМУШ,
КЪАРАЛГЪАННЫ КЁРГЮН"А АЙМУШ,
СЮРЮУЛЕГЕ КИРГИН"А АЙМУШ,
ТЕЙРИ НЮРДЕН БЕРГИН"А АЙМУШ.

HEY DA AYMUS, ALAYDI AYMUS,
MAL SUYGENNİ SUEDİ AYMUS,
MAL SUYGENGE BEREDİ AYMUS,
HEY DA AYMUS, ALAYDI AYMUS!..

ХЕЙ ДА АЙМУШ, АЛАЙДЫ АЙМУШ,
МАЛ СЮЙГЕННИ СЮЕДИ АЙМУШ,
МАЛ СЮЙГЕНГЕ БЕРЕДИ АЙМУШ,
ХЕЙ ДА АЙМУШ, АЛАЙДЫ АЙМУШ!


NART BOYU TÜRKLERİ HUN-KARAÇAYLILARIN VİTOLOJİK METİNLERİNDEN
 
"TMİFİS" KÜLTÜR SANAT TEŞKİLATı!nın KÜLTÜR EKSPEDİSYONU
MATERYALLERİNDEN.1980-1994yy.
KOBU BAŞI KİYÜ.KÇR.GEZAM BOYUNSUZ'dan alınmıştır.

TENGRİ

1 versyon:
Teyri onnarthın
Teyri annarthın
Sausuznu çarhın oynathın.
Toturdan urhu-
Adamda burhu...
Burhungu beri athın,
Çarhına tarthın,
Tartıb'a kala kaldırğın,
Caşaudan canın taldırğın...

2 versyon:
Kızıl Oktyabr köyü.
Botaş Parizat'tan

Teyri onnarthın,
Teyri annarthın,
Sausuzda totur oynathın,
toğuz kökge köz açtırğın,
Süyünçü-tigim çaçdırğın,
Narat blasha catdırmağın,
Keşene köznü cabdırmağın,
Çarhın oynathın oynarlay,
Toturdan etgin kaynarlay.
Toturun kaynay kelsin,
Sausuzğa sauluk bersin.
Urhung bla can salıuçu Ullu,
Ur urhungdan mınga da bir urhu!

3 VERSYON:
"NARTI" kitabı.Moskova 1994."Vostoçnaya literatura" yayıncılıktan:

Teyri seni kulungma
Kesim da Nart uluma!
Su Teyrisi sudan salğansa kanımı,
Kök Teyrisi bergendi canımı,
Cer Teyrisi aş bla toydurdung,
Apsatıdan malla berib soydurdung,
Nartla barı caratıldık Teyri kanından,
Nartha ötdü har bir ciging canıngdan,
Baş urama tal çıbıklay iyilip,
"Teyri" -deyme har zamanda süyünüp.

Türkiye Tütrkçesi:
Tanrı senin kulunum
Kendim de Nart oğluyum,
Su Tanrısı sudan yapmışsın kanımı,
Gök Tanrısı vermiştir benim canımı,
Yer Tanrısı yemekle doyurmuşsun,
Apsatıdan hayvan verip kestirmişsin,
Nartlar hepsi Tanrı senin kanından,
Narta geçti her tür öz senin canından...
Baş eğiyorum meşe dalı gibi eğilip,
"Tanrı" diyorum sana her zaman sevinip.

"NARTI".1994.MOSKVA."VOST. LİT."


ELİYA

NART ELİNDE ADAM KALMAY CIYILĞANDI, ELİYA,
HALK TERMİLED BAŞ URURĞA BİR KÖRÜNÇÜ, ELİYA,
TEYRİ BLA KÖK BAŞINDA CAŞAYSA SEN, ELİYA,
NARTLA BLA DOMMAY UUĞA BARASA SEN, ELİYA.
NART ELİNDE URUŞ BARAD KÖB ZAMANNI, ELİYA,
ATLARIBIZ ARIYDILA, NE ETEYİK, ELİYA,
NARTLA SADAK ATADILA TOHDAMAYIN,ELİYA,
SADAK OKLA KUYULALLA, BUZ URĞANLAY, ELİYA,
GEBOHLARI KAYALARI TEŞEDİLE, ELİYA,
SIRPINLARI CAU BAŞLANI KESEDİLE, ELİYA,
KÖK KÜKÜREP TEYR. EŞİGİ AÇILIRMI, ELİYA,
CAU ASKERİ KUŞ TÜGÜLLEY ÇAÇILIRMI, ELİYA.
NART ELİNE OT SALIRĞA UMUT BARDI, ELİYA,
NARTNI HALKI KUUĞUNDU, ONGU KALMAY, ELİYA,
ADIL SUUDAN CAU KELEDİ BİZNİ TABA, ELİYA,
SEN BOLMAYIN TIYARBIZMI BİZ ALANI, ELİYA!
TAU BAŞINDA NARTLA KALA İŞLEYDİLE, ELİYA,
NART KALALA SÜELELLE DIH TAUNLAY, ELİYA,
NARTLA BÜGÜN KAZAUATHA KETGENDİLE, ELİYA,
ALANI UA TİŞİRIULA SAKLAYDILA, ELİYA.
NART BATIRLA KAZAUATDAN KAYTIRLAMI, ELİYA,
NART ELİNE TINÇLIK KELİB SOLURLARMI, ELİYA
NART TOPRAGI İNSANI TOOPLANMIŞTIR, ELLİYA,
HALK SABIRSIZDIR SANA BAŞVURMAK İÇİN, ELİYA,
TANRIYLA BİRLİKTE GÖKLERDE YAŞIYORSUN SEN, ELİYA,
NARTLARLA DA BİZON AVINA GİDİYORSUN SEN, ELİYA.
NART YURDUNDA SAVAŞ SÜRÜYOR ÇOK ZAMANDIR, ELİYA,
ATLARIMIZ YORGUN DÜŞMÜŞ, NE YAPALIM, ELİYA,

TERCÜMESİ:

NARTLAR YAYLAR ÇEKİYORLAR DURMAKSIZIN, ELİYA,
SADAK OKLARI DÖKÜLÜYOR DOLU YAĞAR GİBİ, ELİYA,
GEBOH SOYU KAYALARI DÖŞEDİLER, ELİYA,
KILIÇLARI DÜŞMAN BAŞINI KESEDİLER, ELİYA,
GÖK GÜRÜLTÜLENİP TANRI KAPISI AÇILIR MI, ELİYA,
DÜŞMAN ASKERİ KUŞ TÜYÜ GİBİ DAĞILIR MI, ELİYA.
NART YURDUNU ATEŞLEME DÜŞÜNCELER VAR, ELİYA,
NARTIN HALKI SÜRGÜN HALİNDE, HUZURSUZDUR, ELİYA,
ADIL SUUDAN BİZİM YÖNDE DÜŞMAN GELİYOR, ELİYA,
SEN OLMADAN DURDURURM MIYIZ BİZ ONLARI, ELİYA,
DAĞ TEPELERİNDE NARTLAR KAELER İŞLEYORLAR, ELİYA,
NART KALELERİ DİKİLİYORLAR DIH DAĞI GİBİ, ELİYA,
NARTLAR BUGÜN SAVAŞA GİTMİŞLER, ELİYA,
ONLARI DA KADINLAR BEKLEYOR, ELİYA,
NART YİĞİTLER BU SAVAŞTAN DÖNERLER Mİ, ELİYA,
NART TOPRAĞINA HUZUR GELİP DİNLENİRLER Mİ, ELİYA!

CELİMAUZ

"KIZIL FUKNU BARDI CELİMAUZ ATI,
ANGA MİNSE BARIUÇANDI CELDEN KATI.

AÇIULANSA KÖZÜ OTÇA CANADI,
SİLKİNSE UA CELİ KAYA CARADI.

ÖRÜZMEKGE SATANAY ÜRETGENDİ-
ENDİ FUK'ĞA MA BILAY ET DEGENDİ:

BİR ALMASTI BARDI KAMİŞLEDEDİ CAŞAU,
HAR BİR KÜNDE BİR KOYANDI AŞAUU.

OL KAMİŞDE TEREN URU KAZARSA,
KOYAN TUTUB TÜZ KATINGA KOYARSA.

KESİNG KİRİB OL URUDA BUĞARSA,
KELİR KELMEZ ALMASTINI BUARSA.

ANI SOYUP TERİSİNE KİRİRSE,
BARIB FUK'NU AYAK COLUNA KİRİRSE.
.......................................................................

KIZIL FUK'NU ESİ AUB KALĞANDI.
BARMAĞINDA ALTIN MUHUR BOLĞANDI.

ÖRÜZMEK DA OL MUHURNU ALĞANDI,
SATANAY'ĞA HAPAR AYTIB BARĞANDI.

FUK, KORKĞANDAN KÖKGE UÇUB KAÇHANDI,
NART KAUMĞA AMAN AUZ AÇHANDI..."

(Metin kısaltılmış şekilde verilmiştir)

TERCÜMESİ:

KIZIL FUK'UN CELİMAUZ ATI VAR,
ONA BİNDİĞİNDE RÜZGARDAN HIZLI UÇAR.

KIZDIĞINDA GÖZÜ ATEŞ GİBİ YANAR,
HAREKET ETTİĞİNDEYSE ESİNTİSİ KAYAI YARAR.

ÖRÜZMEKE SATANAY ÖĞRETMİŞTİ,
ŞİMDİ FUK'A ŞÖYLE YAP DEMİŞTİ:

BİR ALMASTI VARDIR KAMİŞLERDE YAŞAYAN,
YEDİĞİ DE BİR GÜNDE BİR TAVŞAN.

O KAMİŞTE DERİN ÇUKUR KAZARSIN,
TAVŞANI DA ÖYLE YANINDA TUTARSIN.

KENDİNSE GİRİP O ÇUKURDA SAKLANIRSIN,
ALMASTINI DA GELİR GELMEZ BOĞAZLARSIN.

ONU SOYUP DERİSİNİ GİYERSİN,
SONRA FUK'UN TUVALETİNE GİRERSİN.

.........................................................................

KIZIL FUK HEMEN BAYILIVERMİŞTİ.
PARMAĞINDAYSA ALTIN YÜZÜĞÜ OLMUŞTU.

ÖRÜZMEK ONUN ALTIN MÜHÜRÜNÜ ALMIŞTI,
SATANAY'YA DA HABERİ İLE DÖNMÜŞTÜ.

FUK KORKUDAN GÖKLERE UÇUP KAÇMIŞTI,
NART KAVİMİNE DE BEDDUALAR SAÇMIŞTI...

(METİN KISLTILMIŞ. S.T-S
HER AY BİR TURK ASTROLOJİSİ SAKASI
 
NART CULDUZLAMA ÇAMLARINDAN
НАРТ ДЖУЛДУЗЛАМА ЧАМЛАРЫНДАН
ИЗ ШУТОК "ДЖУЛДУЗЛАМА "(АСТРОЛОГИИ).

CICHAN CIL: Cıchan gozenni tabsa tohanaga bas burmaz.
ЧЫЧХАН ДЖЫЛ: Чычхан гёзенни табса тоханагъа баш бурмаз.
ГОД КРЫСЫ: Если крыса найдёт амбар, на замок и не оглянется.

İYNEK CIL: Buaz iynekge cılı bau, kısır iynekge bicak dau.
ИЙНЕК ДЖЫЛ: Буаз ийнекге-джылы бау, кысыр ийнекге бичакъ дау.


KAPLAN CIL: Kart kaplan kuzgunlaga as bolur.
КЪАБЛАН ДЖЫЛ: Къарт къаблан къузгъунлагъа аш болур.

KOYAN CIL: Koyan teriden bork bolmaz.
КЪОЯН ДЖЫЛ: Къоян териден бёрк болмаз.

BALIK CIL: Balıknı tısı cıltırauk, ici kaltırauk.
БАЛЫКЪ ДЖЫЛ: Балыкъны тышы джылтыраукъ, ичи-къалтыраукъ.

YILAN YILI: Cılannı uruu sıkırtsız..
ДЖЫЛАН ДЖЫЛ: Джыланны урууу шыкъыртсыз.

AT CIL: Atha mingen-sıy, at calkasın kıy.
АТ ДЖЫЛ: Атха минген-сый, ат джалкъасын къый.

KOY CIL: Koy urkse borunu tentiretir.
КЪОЙ ДЖЫЛ: Къой юрксе бёрюню тентиретир.

MAYMUL CIL: "Tukluse" deb maymulga buteu ceget aytsa da iynandıralmaz.
МАЙМУЛ ДЖЫЛ: "Тюклюсе"-деб, маймулгъа бютеу чегет айтса да ийнандыралмаз.

KUŞ CIL: Kus uyası bulсukda bolur, cel da anı titiretir.
КЪУШ ДЖЫЛ: Къуш уясы булчукъда болур, джел да аны титиретир.

İT CIL: İtge tas atsang hırsılanır;
sılasang-kukalanır.
ИТ ДЖЫЛ: Итге таш атсанг-хыршыланыр, сыласанг- кукаланыр.
TONGUZ CIL: Kirli bolsa da kob kozlar, kozlaucu ua
kesine kararnı tabar.
ТОНГУЗ ДЖЫЛ:
Кирли болса да кёб къозлар,
къозлаучу уа кесине къарарны табар.


КАЖДЫЙ МЕСЯЦ-ОДНА ХУННСКО-КАРАЧАЕВСКАЯ ПОГОВОРКА ИЛИ ПОСЛОВИЦА*//*HER AY BİR ESKİ ATASOZU (NART SOZ)
 
BEK KIZGAN TERK SUUR;
БЕК КЪЫЗГЪАН-ТЕРК СУУР:

BOLA İSENG TENG BOL, BOLMAY ESENG KENG BOL;
БОЛА ЭСЕНГ ТЕНГ БОЛ, БОЛМАЙ ЭСЕНГ-КЕНГ БОЛ:

KALGAN İSGE KAR CAUAR;
КЪАЛГЪАН ИШГЕ КЪАР ДЖАУАР:

BOLLUK ONDA BAS BOLUR, BOLAMAZ KIRKDA CAS BOLUR;
БОЛЛУКЪ ОНДА БАШ БОЛУР, БОЛМАЗ КЪЫРКЪДА ДЖАШ БОЛУР/

BORU TUGUN TASLASA DA HALİN TASLAMAZ;
БЁРЮ ТЮГЮН ТАШЛАСА ДА ХАЛИН ТАШЛАМАЗ:

BORUNU BALASI BORU BOLUR;
БЁРЮНЮ БАЛАСЫ БЁРЮ БОЛУР:

CICHANNI BALASI KABCIK TESER;
ЧЫЧХАННЫ БАЛАСЫ КЪАБЧЫКЪ ТЕШЕР:

BİYGE-TUKUM, KULGA-KİYİM;
БИЙГЕ-ТУКЪУМ, КЪУЛГЪА-КИЙИМ:

BİR OGUZNU BOYNU BLA ОН ESEK SUU İCER;
БИР ЁГЮЗНЮ БОЙНУ БЛА ОН ЕШЕК СУУУ ИЧЕР:

BİR AYAGI TORDE, BİR AYAGI KORDE;
БИР АЯГЪЫ ТЁРДЕ, БИР АГЪЫ-КЁРДЕ:

BİR CILGA KOYAN TERİ DA CIDAR;
БИР ДЖЫЛГЪА КЪОЯН ТЕРИ ДА ЧЫДАЙДЫ:

BİR KUN-BUT, BİR KUN-KURU CURT;
БИР КЮН - БУТ, БИР КЮН-КЪУРУ ДЖУРТ:

BİR ABINGAN MİNG SURUNUR;
БИР АБЫНГАН МИНГ СЮРЮНЮР:

BİR CANGILGANNI ALLAH DA KECEDİ;
БИР ДЖАНГЫЛГЪАННЫ АЛЛАХ ДА КЕЧЕДИ:

BİR KUNLUK COLGA IYIKLIK AZIK AL;
БИР КЮНЛЮК ДЖОЛГЪА ЫЙЫКЪЛЫКЪ АЗЫКЪ АЛ:

BİR KOTUR KOY SÜRUYNU GEUZ ETER;
БИР КЪОТУР КЪОЙ СЮРЮУНЮ ГЕУЗ ЭТЕР:

BİREUNU ALTININDAN KESİNGİ BAGIRING ASHI;
БИРЕУНЮ АЛТЫНЫНДАН КЕСИНГИ БАГЪЫРЫНГ АШХЫ:

BİREU BERGEN-TUŞDE KORGEN;
БИРЕУ БЕРГЕН-ТЮШДЕ КЁРГЕН:

BİREU BERGEN BLA BİREU BAY BOLMAZ;
БИРЕУ БЕРГЕН БЛА БИРЕУ БАЙ БОЛМАЗ:

CANGI ETGE-TATIRAN TUZLUK;
ДЖАНГЫ ЭТГЕ-ТАТЫРАН ТУЗЛУКЪ:

OLEMEN BLA KETEMENGE MADAR COK;
ЁЛЕМЕН БЛА КЕТЕМНГЕ МАДАР ДЖОКЪ:

BORCNU AMALI-BERİU;
БОРЧНУ АМАЛЫ-БЕРИУ:

BORC KUANA BARIR DA CILAY KAYTIR;
БОРЧ КЪУАНА БАРЫР ДА ДЖЫЛАЙ КЪАЙТЫР:

İGİLİK ETMESENG CAUUNG BOLMAZ;
ИГИЛИК ЭТМЕСЕНГ ДЖАУУНГ БОЛМАЗ:

BOSAGADAN ATLAYALMAGAN KARTNI TOGUZ AUUŞ AUAR KOLU BOLUR;
БОСАГЪАДАН АТЛАЯЛМАГЪАН КЪАРТНЫ ТОГЪУЗ АУУШ АУАР КЁЛЮ БОЛУР:

BOSAĞA TAS UY İCİN BİLMEZ, TIBIR TAS DA ARBAZNI TANIMAZ;
БОСАГЪА ТАШ ЮЙ ИЧИН БИЛМЕЗ,
ТЫБЫР ТАШ АРБАЗНЫ ТАНЫМАЗ:

BOS OLTURGANDAN BOS AYLANGAN ASHI;
БОШ ОЛТУРГЪАНДАН БОШ АЙЛАНГАН ИГИ:
****
ULLUBURUN KUEUGE--TOPLUKBURUN KUEUNOGER.

УЛЛУБУРУН КЮЕУГЕ - ТОПЛУКЪБУРУН КЮЕУНЁГЕР.

*****
CASLIKNI KUCU CETER DA BİLİMİ CETMEZ,
KARTLIKNI BİLİMİ CETER DA KUCU CETMEZ.

ДЖАШЛЫКЪНЫ КЮЧЮ ДЖЕТЕР ДА БИЛИМИ ДЖЕТМЕЗ,
КЪАРТЛЫКЪНЫ БИЛИМИ ДЖЕТЕР ДА КЮЧЮ ДЖЕТМЕЗ.

*****
NART TOHALANIR, OCAK OCALANIR.

НАРТ ТОХАЛАНЫР, ОДЖАКЪ ОДЖАЛАНЫР.

*****
SAGADAK TOLU BOLSA SADAK ATIUL BOLUR.

САГЪАДАКЪ ТОЛУ БОЛСА САДАКЪ АТЫУУЛ БОЛУР.

*****
CAS KELSE BAS İYİLİR.

ДЖАШ КЕЛСЕ БАШ ИЙИЛИР.

*****
OLMESENG KARTDAMI BOLMAZSA?..

ЁЛМЕСЕНГ, КЪАРТДАМЫ БОЛМАЗСА.

*****
ZAMAN AMANNI İGİNİ DA BİR ETER.

ЗАМАН АМАННЫ ИГИНИ ДА БИР ЭТЕР.

*****
BOKLANGAN SUUGA KİRSENG ETEGİN KİR BOLUR.

БОКЪЛАНГАН СУУГЪА КИРСЕНГ ЭТЕГИНГ КИР БОЛУР.

*****
TİLİMDİLİK BOLGAN İYİRİK USUGENGE SUKLANIR.

ТИЛИМДИЛИК БОЛГЪАН ЮШЮГЕНГЕ СУКЪЛАНЫР.

*****
KARAUCHA KOZULDUREUK, BASIUCHA EZİLDİREUK.

КЪАРАУЧХА-КЁЗЮЛДЮРЕЮК, БАСЫУЧХА-ЕЗИЛДИРЕЮК.

*****
 
Bugün 14000 посетителейkişi burdaydı!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=